... za hranice všedních dnů

Nalezen hrob Alexandra Velikého?

30.07.2013 14:23

V řeckém tisku se objevily zprávy o nalezení hrobu starověkého vládce Alexandra Velikého. Archeologové na severu Řecka odkrývají pohřební mohylu, kolem níž se táhne 500 metrů dlouhá zeď, obložená mramorem. Okázalost hrobky nasvědčuje, že byla vybudována pro významnou osobu, přitom o přesném místě posledního odpočinku Alexandra Makedonského se dodnes nic neví. Alexander veliký byl jedním z nejúspěšnějších vojevůdců v dějinách. Spravoval velkou část tehdy známého světa a zemřel v roce 323 př. n.l. v Babylonu. 

Zpět

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz