... za hranice všedních dnů

Příroda

Pro Řecko je charakteristické střídání velkého počtu vysokých horských masívů, hřebenů a kotlin. Víe než 80% území pokrývají hory a rozsáhlejší nížiny jsou pouze tři – Makedonská, Thrácká a Thessálská. Nejrozsáhlejším řeckým pohořím je Pindos, na Peloponésu pak hlavní osu tvoří divoké pohoří Tágétos. Nejvyšší horou Řecka je Olympos (2 917 m) v severovýchodní Thessálii. V krasovém masívu Tymfi se nachází nejhlubší šachovitá propast Evropy Provatina

Řecko je odedávna spojeno s mořem. Od počátků bylo nepostradatelným zdrojem obživy, důležitou dopravní, obchodní a vojenskou cestou i bojištěm a v posledních dvaceti letech je i magnetem cestovního ruchu, a tedy i neopomenutelným hospodářským faktorem. Na mapě vypadá řecká pevnina obklopená mořem jako potrhaná plachta vzdorující větru. Do nitra pevniny se moře tlačí hlubokými zálivy. Na severovýchodě vybíhají z pevniny tři dlouhé výběžky poloostrova Chalkidiki připomínající trojzubec boha Poseidona. Nazývají se  Sithonia, Kassandra a Athos, na kterém se nachází autonomní mnišská republika, kam nemají přístup ženy. Značnou část území také zaujímá Peloponéský poloostrov, který je od pevniny oddělen uměle vytvořeným Korintským průplavem ( délka 6 300 m, šířka 23 m a místy dosahuje hloubky až 80 m). Žádné místo v Řecku není od moře vzdáleno více než 140 km. V oblasti severního Řecka je moře v dosahu do 90 km a Peloponésu nám odevšad k moři stačí méně než 50 km.

Kromě vodní hranice, tvořené Jónským, Egejským a Středozemním mořem (jižní pobřeží Kréty), má Řecko pevninské hranice s Albánií (247 km), Makedonií (246 km), Bulharskem (474 km) a Tureckem (205 km).  

Sladká pevninská voda byla vzácná a dobré prameny pitné vody se těšily přímo posvátné úctě. Řecko dodnes patří k nejsušším oblastem Evropy. Řeky a potoky tu nejsou nijak dlouhé a v létě bývají jejich koryta často vyschlá. Nejdelší řekou je Aliakmonas, dále pak Achelóos a Pinios. Nejznámější jezera jsou v oblasti severního Řecka, největší je Velké Prespanské jezero na řecko-makedonsko-albánské hranici. V jeho těsném sousedství se nachází Malé Prespanské jezero. Obě tato jezera jsou tektonického původu. V minulosti měla souvislou hladinu jediného jezera a vyplňují kotlinu v nadmořské výšce 853 m.

 

 

 

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz