... za hranice všedních dnů

Řecké vodstvo

Řekové již od starověku využívali své přímořské polohy a prostřednictvím mořeplavby jako dobří obchodníci navazovali spojení se zeměmi celého středomoří. Zato sladká pevninská voda byla vzácná a dobré prameny pitné vody se těšily přímo posvátné úctě.  Řecko dodnes patří k nejsušším oblastem Evropy. Řeky a potoky tu nejsou nijak dlouhé a v létě bývají jejich koryta často vyschlá. Nejdelší řekou je Haliakmón, dále pak Achelóos a Pinios.

Jezera jsou také poměrně vzácná a můžeme je najít převážně na severu. Nejznámější je Velké Prespanské jezero na řecko-makedonsko-albánské hranici. V jeho těsném sousedství se nachází Malé Prespanské jezero. Obě tato jezera jsou tektonického původu. V minulosti měla souvislou hladinu jediného jezera a vyplňují kotlinu v nadmořské výšce 853 m.

K vodnímu bohatství Řecka patří i 752 minerálních pramenů, roztroušených po celém území. Mnohé z nich jsou svými léčivými účinky známy už od starověku.

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz