... za hranice všedních dnů

Národní park Samaria

Národní park Samaria
Proslulý národní park Samaria se nachází na na Krétě v jihozápadní části pohoří Levka Ori ((Bílé hory) s rozlohou 4850 hektarů krásné nedotčené přírody. Zachovaly se zde zbytky původních lesních porostů se stálezelenými cypřiši a duby, některé mají kmeny o průměru více než jeden metr. Rostou tu také vzácné chráněné byliny a žije pozoruhodná zvířena: koza bezoárová, několik druhů gekonů, chameleon i orlosup bradatý. Osu parku tvoří jedinečná soutěska - asi 12 km dlouhá a v nejužším místě u tzv. Železné brány pouze několik metrů široká. Výchozím místem pro cestu touto soutěskou je  osada Omalos. Po prudkém sestupu  se údolí postupně rozšiřuje  až k opuštěné vesnici Samaria s benátským kostelíkem. Podle počasí a tempa chůze trvá celý průchod 5 až 8 hodin.  Výlet do rokle Samaria je v nabídce většiny místních cestovních kanceláří na Krétě a často ho absolvují i čeští turisté. Kromě pevné obuvi  a přikrývky hlavy doporučujeme mít s sebou  i láhev s vodou. Méně zdatní turisté mohou zhruba uprostřed trasy využít nabídky k přepravě na oslech nebo mulách. Trasa končí v pěkném přístavu Chora Sfakion, kde se můžete před návratem do svého pobytového místa osvěžit v moři, odpočinout na pláži a dobře najíst v místních tavernách.

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz