... za hranice všedních dnů

Politické zřízení

26.03.2009 21:26

Státní zřízení Řecka je od lidového referenda v roce 1975, které se vyslovilo proti návratu krále, republikou. Podle ústavy z téhož roku, jde o republiku parlamentní, v jejímž čele stojí prezident, volený jednokomorovým parlamentem na funkční období pěti let. Podle posledních změn má prezident spíše reprezentační funkci, ta hlavní náleží ministerskému předsedovi. Kandidát na prezidenta musí mít věk alespoň 40 let, nejméně 5 let musí být řeckým občanem a musí mít za otce Řeka. Do funkce může být zvolen maximálně dvakrát. Prezident jmenuje vládu (20 ministrů), které vyslovuje důvěru parlament o 300 členech. Parlament je zákonodárným orgánem a jeho poslanci jsou voleni podle zásad poměrného zastoupení.

Zpět

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz