... za hranice všedních dnů

Řecká hymna

26.01.2010 21:33

 

Základem řecké hymny je  epická báseň „Hymnus na Svobodu“ dlouhá 158 slok. Jejím autorem je Dionysios Solomos, významný řecký básník, původem z ostrova Zakynthos.

Báseň byla inspirována řeckým povstáním proti turecké nadvládě v roce 1821. Roku 1828 k ní složil hudbu Nikolaos Mantzaros, vynikající  hudebník z ostrova Korfu.

Tehdejší řecký král Othonas oba autory za jejich práci odměnil, ale nechtěl nahradit královskou hymnu, která byla odvozena z německé.
Po sesazení krále Othonase pak nový král Georgios I. při výběru řeckého díla, které by reprezentovalo novodobý řecký stát, zvolill „Hymnus na Svobodu“, už tehdy velmi populární, často recitovaný a zpívaný na vlasteneckých setkáních a oslavách.

Řekové svoou emotivní hymnu, která byla napsána pouze pětadvacetiletým mladíkem, hluboce milují.

 

HYMNUS NA SVOBODU                                          ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ

Poznávám Tě,                                                         Σε γνωρίζω από τη κόψη
podle ohromné břitkosti                                            του σπαθιού την τρομερή.
Tvého meče.                                           
                                                                            Σε γνωρίζω από την όψη 
Poznávám Tvoji tvář,                                                που με βιά μετράει τη γη.
mocně sledující zemi.
       
Ze svatých hrobů                                                     Απ'τα κόκκαλα βγαλμένη
zabitých Řeků,                                                         των Ελλήνων τα Ιερά
znovu povstaň,
Opět statečná.                                                        και σαν πρώτα ανδριωμένη
Sláva, ó sláva, Svobodo!                                            χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Zpět

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz