... za hranice všedních dnů

ŘEcko má nejčistší pláže

17.05.2019 12:01

Celkem 480 řeckých pláží získalo nejvyšší hodnocení za čistotu vody, které přiděluje organizace Blue Flag. Kvalitu mořské vody kontroluje po celém světě a nejlepší pláže oceňuje Modrými vlajkami. Světová organizace, která hodnotí kvalitu více než 3 tisíc pláží na celém světě  pro letošní rok přidělila nejvyšší možné hodnocení 480 plážím v Řecku. Pro srovnání Chorvatsko
má pouze 91 a Itálie 368 pláží, které se mohou chlubit tímto oceněním.Řecko se v rámci Evropy dlouhodobě drží na druhém místě po větším Španělsku a kromě pláží dostává obdobné ocenění i řada marin. <a href="https://www.blueflag.global/all-bf-sites"
target="_blank">www.blueflag.org/blueflag</a>

Zpět

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz