... za hranice všedních dnů

Souhvězdí Plejád

26.03.2009 22:27

Plejády byly dcery Titána Atlanta. Když se jejich sestry Hyády usoužily zármutkem nad smrtí bratra Hyanta, vzaly si život a Zeus je proměnil v souhvězdí. Plejád bylo sedm. První z nich Maia se stala matkou boha Herma, druhá  Merope – se stala ženou korintského krále Sísyfa, třetí  Elektra – byla matkou krále Dardana, praotce zakladatele Tróje Ila, čtvrtá Taygete se stala matkou prvního spartského krále Lakedaimona.

Meropé je na nebi slabě viditelná – schovává se, protože se stydí, že se provdala za obyčejného smrtelníka. Elektra je vidět jen zřídka – po pádu Tróje si ze smutku rozpustila vlasy a po nebi bloudí jako kometa… V astronomickém atlasu atlasu najdeme Plejády nedaleko Hyád v souhvězdí Štíra.

Zpět

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz