... za hranice všedních dnů

Řecké báje a mýty

Co o nich víme?

26.03.2009 22:21
Řečtí umělci obohatili všechny obory umění. Řecko se stalo rodnou zemí nejen divadla, ale také umělecké prózy. Mezi snad nejčtenější díla všech dob patří určitě řecké báje a mýty. Svět bohů a hrdinů si Řekové vytvořili k podobě světa, ve kterém žili. Nejstarší mýty sahají do doby 16. století...
>>

Souhvězdí Velkého a Malého vozu

26.03.2009 22:22
Jedním z potomků boha Dia byl mladík jménem Arkás. Jeho maminkou byla krásná královská dcera Kallisté. Když se o narození Arkáse, dozvěděla Diova manželka Héra, proměnila ze žárlivosti Kallistu v medvědici. Po mnoha letech se jednou vypravil Arkás na lov a v lese spatřil právě tuto medvědici....
>>

Souhvězdí Panny

26.03.2009 22:23
Za zlatého věku, kdy ještě na zemi neplatily zákony, sestoupila z nebe Astraia, bohyně spravedlnosti, která byla dcerou boha Dia a bohyně Themidy. Astraia chtěla naučit lidi znát řád, spravedlnost a právo a také chtěla napravovat ty, kteří právo porušili. Když skončil zlatý věk a lidská špatnost...
>>

Souhvězdí Velký pes

26.03.2009 22:24
První člověk, který přinesl do Athen sazenici vinné révy, byl rolník Ikarios. Sazenici dostal od boha Dionýsa darem za svou pohostinnost. Když ale Ikarios poprvé připravil víno a dal jej ochutnat svým přátelům, stal se první obětí opilství: Ikariovi přátelé neznali opojné účinky alkoholu,...
>>

Souhvězdí Orion

26.03.2009 22:25
Orion byl synem boha moře Poseidona. Postavou patřil mezi největší hrdiny řeckých mýtů. Když kráčel po dně moře, hlava mu vyčnívala z vln. Vynikal krásou a loveckým uměním. Lovecká vášeň se mu ale stala osudnou: bohyně lovu Artemis se obávala, že Orion vyhubí všechna zvířata na zemi, a proto...
>>

Souhvězdí Plejád

26.03.2009 22:27
Plejády byly dcery Titána Atlanta. Když se jejich sestry Hyády usoužily zármutkem nad smrtí bratra Hyanta, vzaly si život a Zeus je proměnil v souhvězdí. Plejád bylo sedm. První z nich Maia se stala matkou boha Herma, druhá  Merope – se stala ženou korintského krále Sísyfa, třetí ...
>>

Souhvězdí Hyád

26.03.2009 22:28
Hyády byly dcerami Titána Atlanta. Do nebe je vzal Zeus, když viděl, jak oplakávají svého bratra Hyanta, kterého roztrhala na lovu lvice. Zeus se tak Hyádám odměnil za to, že jako nymfy v nýsské dolině vychovaly jeho syna Dionýsa. Hyády jsou považovány za hvězdy přinášející déšť, protože v době...
>>

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz