... za hranice všedních dnů

Řecký folklór

Řecký folklór je známý po celém světě. Řekové jsou známí tím, že rádi oslavují. Žádná řecká oslava se neobejde bez dobrého jídla, ale především hudby a tance. Rodinné slavnosti  a tradiční oslavy – zejména vesnické svatby, křtiny a jmeniny jsou příležitostí, jak se spolu pobavit a zatančit si. 

Tradiční řecká hudba s typickým zvukem strunného nástroje buzuki vás bude v Řecku doprovázet všude – uslyšíte ji v taxíku, v taverně, ale i v luxusním butiku nebo moderním baru. Řekové prostě hudbu milují a velmi si potrpí i na význam textů, které si prozpěvují.

Řecký folklór  je rozmanitý a jednotlivé oblasti Řecka mají své nezaměnitelné lidové tance a písně.

Ostrovní kultura se značně liší od vnitrozemí. Na Krétě častěji zaslechnete nástroje lyru a lauto, se zvuky podobnými turecké a arabské hudbě. Na většině Egejských ostrovů a zejména na Kykladách se místo lyry používají housle. V hudbě Ionských ostrovů je patrný výrazný italský vliv se zvuky kytary, na Karpathosu se hraje i na jednoduché dudy. Lidové tance severního Řecka - Makedonie a Thrákie jsou ovlivněny balkánskou kulturou

Řecké děti jsou hudbou obklopeny odmalička a přirozeně vedeny k lásce ke svým místním a národním tradicím. Téměř v každé větší obci působí taneční a pěvecký soubor a děti se již od útlého věku učí lidové tance a písně svého kraje. Mladí Řekové oblečení do  národních krojů si hrdě vykračují  v průvodech u příležitosti státních svátků  a místních oslav.

Ve větších městech Řekové celoročně rádi navštěvují s přáteli podniky s živou hudbou, kde se za zvuků buzuki celou noc baví a k ránu tančí na stolech.

Řecké lidové tance jsou kruhové, nejlepší tanečník, popř. oslavenec nebo ženich, tančí zpravidla jako první, v některých případech tančí odděleně muži a ženy, jindy se jedná o sólové kreace tzv. zeimbekiko, při nichž se jednotliví tanečníci „předvádí“.

Tradičními národními tanci jsou Tsamikos a Syrtos. Znají a tančí je  s drobnými modifikacemi ve všech oblastech Řecka od Peloponésu až po Epirus a Thrákii.

Ale ve světě se  nejznámějším řeckým tancem stal  Syrtaki na hudbu Mikise  Theodorakise.  Zejména díky ztvárnění legendárního Antony Quinna ve známém filmu Řek Zorba, natočeném podle knihy Nikose Kazantzakise.

S ukázkami tradičních folklórních tanců se můžete setkat během své na zábavných  večerech pořádaných v turistických letoviscích.

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz