... za hranice všedních dnů

Řecké hospodářství

Základem řecké ekonomiky je zemědělství, ve kterém pracuje asi čtvrtina ekonomicky činných obyvatel. Pěstuje se pšenice, ječmen, víno, tabák, bavlna, cukrová řepa, ovoce, ořechy…. Významnou roli mají odpradávna olivy. V chovu převládají ovce, kozy a drobná domácí zvířata. V přímořských oblastech zajišťuje přísun peněz rybolov.

V průmyslu a řemeslech je zaměstnáno asi 30% pracujících obyvatel. Hlavními odvětvími jsou potravinářský, spotřební a textilní průmysl. Služby zajišťují práci 40% lidí.  Posledních letech se na první místo řecké ekonomiky dostává cestovní ruch.

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz