... za hranice všedních dnů

Územní členění

 

Helénská republika se od roku 1978 dělí do třinácti krajů – Východní Makedonie a Thrákie, Střední Makedonie, Západní Makedonie, Epiros, Thessálie, Jónské ostrovy, Západní Řecko, Pevninské Řecko, Attika, Peloponés, Severní Egeida, Jižní Egeida a Kréta. Kraje se dále dělí do okresů a komunit v čele se starostou. Místní správní orgány jsou voleny na období 4 let. Zvláštní správní jednotkou je autonomní mnišská republika Agios Oros (Svatá hora) na poloostrově Chalkidiki. Jde o místo s dvaceti kláštery, které je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Přístup do republiky na na výběžku Athos mají pouze muži na zvláštní povolení

 

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz