... za hranice všedních dnů

Athos

Denní počet návštěvníků mnišské republiky na nejvýchodnějším výběžku poloostrova Chalkidiki je striktně omezen na 120 Řeků a 10 cizinců mužského pohlaví a starších 18ti let. Zatímco Řekové mají vstup povolený kdykoli, cizinci musí předem získat zvláštní povolení, řecky diamonitirio od řeckého Ministerstva zahraničních věcí v Athénách – tel.: 0030 210 362 894 a referenční dopis od velvyslanectví své země v Athénách nebo konzulátu v Thessaloniki. Podaří-li se vám získat povolení, můžete na Athosu strávit 3 noci, které lze na žádost prodloužit maximálně na 5 nocí. Během pobytu je nutné dodržovat pravidla, platná již po staletí a mít i vhodné oblečení, tedy dlouhé kalhory a košile (šortky a tílka mohou být důvodem odmítnutí).Kláštery jsou otevřeny od východu do západu slunce. Návštěvníci si za jídlo ani ubytování neplatí, jsou hosty kláštera, se kterým se předem na návštěvě domluví, musí se však přizpůsobit dennímu řádu místních řeholníků, a to včetně ranních motliteb a půstů. Hlavním přístavem pro návštěvníky je Dafni, kde se také nachází policie, celnice, pošta a několik obchodů. Malá budova s červenou střechou je hranicí mnišské republiky a patří ke klášteru Panteleimonos. Lodí z Ouranopoli sem poutníci připlouvají jednou denně a dále pak pokračují autobusy do Karyes, popřípadě ještě dále na jih lodí. Doporučuje se dohodnout termín pobytu v určitém klášteře předem stejně jako přepravu tam i zpět – telefon do přístavu je 0030 23770 71248.

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz