... za hranice všedních dnů

Meteora

Výlet na Meteora k prohlídce klášterů u města Kalambaka nabízí poznání zajímavé přírodní oblasti středního Řecka i nahlédnutí do historického období byzance. První zastávkou na cestě z letoviska je soutěska Tembi s kostelíkem svaté Paraskevi, vytesaným ve skále. Cestou na jihozápad se projíždí městy Larissa a Trikala. Další zastávka je v manufaktuře na výrobu ikon u městečka Kalambaka, kde se seznámíte s různými technikami výroby tradičních svatých obrázků. Po další hodině jízdy se už před vámi objeví monumentální skalní město Meteora.

Na vrcholcích bizarních slepencových skal tu byly ve středověku vybudovány nepřístupné byzantské kláštery. Původně jich bylo 25, do dnešní doby se jich zachovalo jen 6. Některé z nich jsou dosud obydlené řeholníky, kteří mají kromě svých denních povinností na starosti i péči o vzácné historické památky, ikony a starobylý mobiliář. Součástí prohlídky s odborným výkladem jsou mužský klášter Varlaam a ženský Roussanu.

Vyhledávání

E-mail: poznejterecko@centrum.cz